Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. IDENTITEIT

Something New Fashion
Brabantstraat 66, 2408 GB
Alphen aan den Rijn
(Géén bezoekadres)

E-mailadres: info@somethingnewfashion.com / anaita@somethingnewfashion.com
KvK-nummer: 63741415
Btw-identificatienummer: NL222732696B01

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen van Something New Fashion (somethingnewfashion.com) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een overeenkomst, bestelling, aanbieding houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Something New Fashion erkend.

 

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN/ OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen van Something New Fashion zijn vrijblijvend en Something New Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Something New Fashion. Wij zijn gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Something New Fashion dit mee binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in de munteenheid euro inclusief BTW.

4.2 Na het doen van je bestelling ontvang je een bevestiging per e-mail van je bestelling. Voor transport binnen Nederland brengen wij €4,95 in rekening en voor België €6,95. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van je bestelling.

4.3 Something New Fashion biedt de volgende betalingsmogelijkheden aan; PayPal, iDeal en Bancontact/ Mistercash. Voor deze online betalingen worden géén extra kosten berekend.

 

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1 Something New Fashion verzendt alle bestellingen uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de betaling. De verzending geschiedt via Post NL, naar het bij de bestelling aangegeven afleveradres door betreffende klant.

5.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mocht het helaas het geval zijn dat de voorraad niet strekt tot levering, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Het desbetreffende bedrag van de levering die niet voorradig is, ontvang je terug op de door jouw gebruikte rekening binnen 14 dagen na het bericht dat het artikel niet voorradig is.

5.3 Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor de klant uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.

5.4 Wanneer het product niet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd is, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen nader, onderling een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

5.5 Levering in gedeelten is toegestaan.

5.6 Indien je bij Something New Fashion een bestelling plaatst, zal de bestelling naar het opgegeven afleveradres worden verzonden. Eventuele fouten in het adres zijn voor het risico van de klant. Indien wij de bestelling retour ontvangen en opnieuw moeten versturen naar het juiste adres, zijn de extra verzendkosten voor rekening van de klant.

 

ARTIKEL 6. GARANTIE

6.1 Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om de geleverde zaken bij ontvangst zo snel mogelijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dient de afnemer, wanneer deze dat wilt, alvorens over te gaan tot terugzending van betreffende zaak naar Something New Fashion binnen 7 werkdagen en daarbij deze gebreken te melden aan Something New Fashion binnen 7 werkdagen.

6.2 Indien je klacht door Something New Fashion gegrond wordt bevonden, zullen wij naar keuze kijken of we de geleverde zaken kosteloos vervangen of een regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Something New Fashion en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

6.3 Something New Fashion is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, aan de kant van de klant.

 

ARTIKEL 7. RETOURNERING

7.1 Ruilen of retourneren kan binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling. Het reeds betaalde bedrag zal binnen 14 dagen nadat de bestelling retour ontvangen is aan je worden teruggestort. Something New Fashion accepteert retourzendingen niet als:

  • het product gedragen en/of gewassen is
  • je zelf hebt getracht een gebrek te herstellen
  • De gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

7.2 De kosten van retour zenden zijn voor eigen rekening.

7.3 Indien je onverhoopt een verkeerd product ontvangen hebt, dien je vooraf contact met ons op te nemen alvorens het retour te zenden. De kosten van het retour zenden kunnen wij achteraf niet meer verrekenen.

8. PRIVACY
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.